Schenking

Schenking

De “handgift” wordt per overschrijving van rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde getransfereerd. Op de mededeling mag dan evenwel niet vermeld staan dat het een schenking betreft. De schenker vult op de overschrijving in principe niets in, in het vakje mededeling omdat de verhandeling volstrekt neutraal moet verlopen.

De schenking wordt schriftelijk bewezen in al haar elementen, zo ondermeer mbt bedrag, datum (van belang voor de 3 jarige termijn), identiteiten en het  onmiddellijk en onherroepbaar karakter.

Dit bewijs wordt door het akkoord geleverd:

– Dit houd in dat de schenker het voornemen tot schenking aan de begiftigde wordt kenbaar gemaakt of waarin de reeds uitgevoerde schenking wordt bevestigd.
– een  antwoord krijgt van de begiftigde waarin de schenker wordt bedankt.

De schenker is zich bewust van de voorwaarden van het onmiddellijk en onherroepbaar karakter van de schenking en de duidelijke wil te schenken.